Γεωγραφία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

  • Η Γεωγραφία σήμερα πρέπει να διαπαιδαγωγεί τους έφηβους στο να κατανοούν και να «φροντίζουν» το περιβάλλον στο οποίο ζουν (αειφόρα ανάπτυξη) και να ενδιαφέρονται για τα τεκταινόμενα στον πλανήτη μας (παγκόσμιοι πολίτες).
  • Πρέπει να παρέχουμε εκείνες τις γεωγραφικές γνώσεις και δεξιότητες που θα χρειαστούν οι νέοι μας για να μπορούν να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις στη ζωή τους (κριτική σκέψη).
  • Να είναι, όσο το δυνατό γίνεται, ικανοί να προβλέπουν και να συνειδητοποιούν τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων στη διατήρηση και σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος και την ευημερία των κατοίκων της γης.
  • Να μπορούν, ακόμα, να εισηγούνται τρόπους και λύσεις προς την κατεύθυνση της ορθολογιστικής διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Η Γεωγραφία σήμερα στηρίζεται σε άξονες μελέτης:

Α. Γεωγραφικά συστήματα:

1. Φυσικά (ατμόσφαιρα, βιόσφαιρα, υδρόσφαιρα κλπ) και 2. Ανθρωπογενή ( κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά κλπ.)

Β. Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά ενός τόπου:

Στοιχεία αναφορικά με το χώρο, τη θέση και την τοποθεσία

Γ. Αποφάσεις βασισμένες σε τεκμήρια

Αντικειμενική ανάλυση των υπέρ και των κατά, των συνεπειών των αποφάσεων κάθε κοινωνίας και αξιολόγησή τους με βάση τις αξίες που διέπουν αυτή την κοινωνία. Το μάθημα Γεωγραφία, από την ίδια του τη φύση, απαιτεί τη χρήση πολλών και διαφορετικών εποπτικών μέσων, από τον κλασικό-παραδοσιακό χάρτη μέχρι τον Η/Υ. Κατά τη μαθησιακή διαδικασία θα ήταν πολύ ωφέλιμη η χρήση χαρτών και εικόνων από το διαδίκτυο, έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να μπορούν να αναλύουν δορυφορικούς χάρτες. Οδηγίες πλοήγησης Ο εκπαιδευτικός θα βρει σε κάθε κεφάλαιο που παρουσιάζεται στον ιστοχώρο της Γεωγραφίας:
  • Φύλλο εργασίας με ενημερωτικό υλικό, εποπτικό υλικό και εργασίες και ασκήσεις για τους μαθητές/τριες.
  • Σχέδιο μαθήματος με παραπομπές σε σελίδες βιβλίων γεωγραφίας και Άτλαντα.